آقای دکتر Mahdi Ashjaei

Dr. Mahdi Ashjaei

دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180430)

30
3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers