آقای دکتر Mohamad Farshchi

Dr. Mohamad Farshchi

استاد دانشکده مهندسی هوافضادانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180437)

58
20
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers