ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

خانم Fatemeh Hadavi

Fatemeh Hadavi

استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180443)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد)
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Fatemeh Hadavi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد)

سمتهای علمی و اجرایی Fatemeh Hadavi در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Fatemeh Hadavi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهآستراکودهای سازند آب تلخ در مقطع تیپششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نانوپلانکتونهای نهشته های نئوژن مناطق شمالی ایراندومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1377
3دریافت فایل PDF مقالهبیواستراتیگرافی سازند خانگیران بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در شرق ناودیس چهل کماندومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1377
4دریافت فایل PDF مقالهبیواستراتیگرافی سازند آب دراز بر اساس نانوپلانکتونهای آهکی در مقطع تیپدومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1377
5دریافت فایل PDF مقالهبیواستراتیگرافی سازند چهل کمان بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در مقاطع الگو و مرجعدومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1377
6دریافت فایل PDF مقالهاستراکودهای سازند آب درازسومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1378
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعات و بررسی نهشته های نئوژن بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در شرق روستای اسکندریه آباد (تربت حیدریه)پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
8دریافت فایل PDF مقالهزیست چینه شناسی سازند آبدراز بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی برش طاهر آباد (جاده مشهد-کلات)چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
9دریافت فایل PDF مقالهبایواستراتیگرافی بخش زیرین سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار (جاده مشهد - سرخس)هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
10دریافت فایل PDF مقالهبایواستراتیگرافی سازند سرچشمه بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش آتشگان و امیرآباد (رشته کوه کپه داغ)دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
11دریافت فایل PDF مقالهبایواستراتیگرافی سازند سنگانه برمبنای نانوپلانکتونهای آهکی در مقطع امیر آباد و مزدوراندهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
12دریافت فایل PDF مقالهزیست چینه نگاری نهشته های پالئوژن برش روستای کفاز (جنوب شرقی بیرجند) بر مبنای نانوفسیل های آهکیشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهنانواستراتیگرافی مرز سازندهای گورپی پابده دربرش تنگ دوراهک(جنوب تاقدیس کنگان)شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهنانواستراتیگرافی نهشته های سازند چاه چوچوشمال شرق افضل آباد ( جنوب شرق بیرجند )پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
15دریافت فایل PDF مقالهبایو استراتی گرافی سازنده آب تلخ بر مبنای نانو پلانکتونهای آهکی در مقطع تیپ (کپه داغ)بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین1384
16دریافت فایل PDF مقالهویژگی‌های سیستم چینه ای سازند آیتامیر بر مبنای نانو پلانکتون های آهکی در برش شروع آب (رشته کوه کپه داغ)بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین1384
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل استرس زا درکارکنان شرکت صنایع برق وانرژی صبا نیروگاه زرگانکنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع1394
18دریافت فایل PDF مقالهنانوفسیل های آهکی سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوه های بینالوداولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تمرکز کلروفیل در رسوبات سطحی دریای عمان در طی هولوسن و تاثیر آن بر گسترش نانوپلانکتون های آهکیدومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
20دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی عملکردشغلی براساس استرس و افسردگی درکارکنان جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد بوداولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی1394
21دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی عملکردشغلی براساس اضطراب و افسردگی درکارکنان جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباداولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی1394
22دریافت فایل PDF مقالهنانوفسیل های آهکی رسوبات فلیش جنوب شرق بیرجند در برش روستایی روبیاتهمایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی 1394
23دریافت فایل PDF مقالهتطابق زیست چینه ای نهشته های کرتاسه پسین (البرز شرقی) با سازند آب تلخ در برش حمام قلعه (جاده کلات- سرخس) براساس نانو فسیل های آهکیهمایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی 1394
24دریافت فایل PDF مقالهدیرینه بوم شناسی سازند آب تلخ بر مبنای استراکودها در برش مزدورانسومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی1396
25دریافت فایل PDF مقالهزیست چینه نگاری گذر سازندهای پروده و بغمشاه برمبنای نانو فسیل های آهکی در حاشیه باختری طبس (برش ریزو)یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1397
26دریافت فایل PDF مقالهزیست چینه نگاری سازند بغمشاه برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش خروان، شمال طبسیازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1397

Fatemeh Hadavi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهزیست چینه نگاری و پالیواکولوژی آخرین لایه های منسوب به نهشته های کرتاسه البرز شرقی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش چشمه قلقلدوفصلنامه دیرینه شناسی1392
2دریافت فایل PDF مقالهنانواستراتیگرافی و پالیواکولوژی سازند پابده در شمال غرب حوضه زاگرس در برش ایلامدوفصلنامه دیرینه شناسی1392
3دریافت فایل PDF مقالهزیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی مرز پایینی سازند نیزار بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برشهای دوبرادر، کلات و چهچههدوفصلنامه دیرینه شناسی1393
4دریافت فایل PDF مقالهنانواستراتیگرافی سازند سنگانه در برش مزدوران (کپه داغ)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1388
5دریافت فایل PDF مقالهنانواستراتیگرافی سازند گورپی در جنوب ایلام (برش کاور)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1388
6دریافت فایل PDF مقالهنانواستراتیگرافی مرز سازندهای تیرگان سرچشمه در برش قلعه زو (غرب کپه داغ)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1390
7دریافت فایل PDF مقالهزیست چینه نگاری و پالیواکولوژی گذر سازند آب دراز به سازند آب تلخ در برش های مزدوران و کلاتدوفصلنامه رخساره های رسوبی1390
8دریافت فایل PDF مقالهنانواستراتیگرافی و پالیواکولوژی گذر سازندهای تیرگان و سرچشمه در دو برش مزدوران و طاهرآباد (شرق حوضه کپه داغ)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1391
9دریافت فایل PDF مقالهنانواستراتیگرافی و بررسی شرایط رسوب گذاری گذر سازند آیتامیر به سازند آب دراز در شرق و غرب کپه داغدوفصلنامه رخساره های رسوبی1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات پالیواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان (منطقه سیریک) براساس نانوپلانکتون های آهکیدوفصلنامه رخساره های رسوبی1392
11دریافت فایل PDF مقالهزیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش شوشود (شمال بیرجند)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1393
12دریافت فایل PDF مقالهاستراکد های سازند چمن بید در برش قرونه (رشته کوه های بینالود)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1398
13دریافت فایل PDF مقالهنانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای شوریجه – تیرگان در دو برش مزدوران و کلات (شرق حوضه کپه داغ)فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی نانوفسیلهای آهکی کرتاسه پیشین در برش رمشتیک (جنوب شرق سرایان)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1394
15دریافت فایل PDF مقالهنانواسترا تیگرافی نهشته های پلیوسن برش خرچنگ (حوضه پاراتتیس شرقی جنوب دریای خزر)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1396
16دریافت فایل PDF مقالهزیست چینه‌نگاری سازند چمن‌بید در برش قرونه، رشته کوه‌های بینالود بر اساس نانوفسیل‌های آهکیدوفصلنامه رخساره های رسوبی1396
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی پراکندگی و زیست چینه نگاری نانوفسیل‌های آهکی بخش بالایی سازند قم در برش سیاه‌کوهدوفصلنامه رخساره های رسوبی1397
18دریافت فایل PDF مقالهمعرفی استراکدهای کرتاسه پسین در برش شوشود (شمال بیرجند)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1397
19دریافت فایل PDF مقالهزیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در برش دهشک (شمال بلوک لوت)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1398
create: 2 June 2019 - view 856
Support