آقای دکتر Hamid Niazmand

Dr. Hamid Niazmand

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180463)

79
25
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers