آقای Seyed Hosin Sabagh Pour

Seyed Hosin Sabagh Pour

دانشیار،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌ طبیعی همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180494)

44
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers