آقای دکتر Afshin Takdastan

Dr. Afshin Takdastan

دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180499)

281
75
1
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers