آقای Reza Ali Mardani

Reza Ali Mardani

استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180508)

71
47
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers