آقای دکتر Mohamad Hadi Khosh Taghaza

Dr. Mohamad Hadi Khosh Taghaza

دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180509)

138
48
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers