خانم دکتر Marziyeh Esfandiari

Dr. Marziyeh Esfandiari

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180530)

20
25
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers