ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

آقای Bahram Nadi

Bahram Nadi

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180536)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Bahram Nadi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

سمتهای علمی و اجرایی Bahram Nadi در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Bahram Nadi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمقاوم سازی بتن در مقابل خوردگی و تولید آندومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدلهای رفتاری جهت تعیین نشست های زیاد ناشی از تحکیم و خزشهمایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران1389
3دریافت فایل PDF مقالهUsing Simple Limit Equilibrium Method in order to Determine the Bearing Capacity of Foundation Standing on Improved Soil with Gravel Trenchهمایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران1389
4دریافت فایل PDF مقالهSimple method for determining bearing capacity following the berry on soil surface in the vicinity of steepهمایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی پارامترهای مقاومت برشی خاکها تحت آزمایش سه محوری و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی واقعیدومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شیب سنگ بستر بر ظرفیت باربری پی های سطحی توسط مدلسازی درPLAXIS محیط نرم افزارهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
7دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تعیین ضریب عکس العمل بستر خاک توسط نرم افزار هایPlaxis و Safeهمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شیب سنگ بستر بر ظرفیت باربری پیهای سطحی به کمک نرم افزار PLAXISهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
9دریافت فایل PDF مقالهتسلیح خاک در سطوح شیبدار با استفاده از ژئوگریدپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغیرات ظرفیت باربری خاکهای ماسه ای سست، تثبیت شده با ضایعات کارخانه های سنگبری (گل سنگ)اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت برشی و ظرفیت باربری خاکهای دانه ای، بهسازی شده با ضایعات کارخانه های سنگبری گل سنگاولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
12دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of BedRock Slope on Bearing Capacity of Shallow Foundations By Numerical Modelling in PLAXISهمایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار 1393
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی عدم قطعیت مربوط به نوع آنالیز عددی در محاسبه تغییر شکل دینامیکی شیروانی های خاکیدومین کنفرانس ملی زلزله1394
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خاکهای مختلف در محاسبه ظرفیت باربری پی های سطحی در حضور لایه سنگ بستر مایل کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری 1394
15دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضرایب ظرفیت باربری Ny.Nq.Nc یک پی سطحی در حضور سنگ بستر مایل با بکارگیری از الگوریتم ژنتیک کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری 1394
16دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تئوریک رفتار مکانیکی خاک های ریزشی با مدل Structured Cam Clay کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری 1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی زاویه گودبرداری درپایداری و تغییرشکلهای دیواره گودهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تغییر مکان زمین (جانبی و نشست سطحی) و انحراف دیواره گود ناشی از گودبرداری و پارامترهای موثر برآن (بررسی کارهای گذشتگان)دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1394
19دریافت فایل PDF مقالهSIMULATING THE STRESS AND STRAIN BEHAVIOR OF LOESS VIA SCC MODELدومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی عدم قطعیت مربوط به نوع آنالیز عددی در محاسبه بزرگنمایی توپوگرافیک درشیروانی های خاکیدومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری1394
21دریافت فایل PDF مقالهتثبیت زهکشی نشده پی های نواری واقع بر حفره های زیرزمینیکنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضرایب ظرفیت باربری خاک رس زهکشی نشده واقع بر حفره های زیرزمینیاولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی1394
23دریافت فایل PDF مقالهبهسازی پایداری شیروانی با استفاده از سیستم ترکیبی ریزشمع و ژیوگرید CMGچهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران1395
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی ظرفیت باربری جانبی شمع روی سطح شیب دار خاکی با نرم افزار FLAC3D و مقایسه آن با FLAC2Dپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل های رفتاری خاک در شرایط غیراشباعششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1397
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شیب دیوار و نوع، طول و فاصله داری لایه مسلح کننده بر پایداری آندومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان1397
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل های رفتاری خاک در شرایط غیراشباعکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی و آیین نامه ای اثر اندرکنش خاک و سازه در سازه یک درجه آزادکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش اجزا محدودچهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه1396
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نوع چیدمان و روند تغییرطول میخ های خودحفار در پایدارسازی گودبرداری های عمیق شهریچهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران1398
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میخ های خودحفار در پایدارسازی گودبرداری های عمیق شهری مطالعه موردی برروی گودبرداری پارکینگ، واقع در شهر اصفهانچهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران1398
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد ضریب اطمینان و حداکثرجابجایی در گودبرداری به روش میخکوبی و مقایسه نتایج حاصل با نرم افزارهای FLAC3D ،PLAXIS 2D وGeo slopچهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران1398
33دریافت فایل PDF مقالهآنالیزحساسیت زاویه اصطکاک و چسبندگی بر روی ضریب اطمینان و جابجایی افقی در پایدارسازی گود به روش میخکوبی با نرم افزار FLAC3Dچهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران1398

Bahram Nadi Journal Papers

create: 2June2019 - view 864

Bahram Nadi annual papers published chart

Contact informations


Share

Support