ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Arsalan Tahmasbi

Arsalan Tahmasbi

استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180554)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Arsalan Tahmasbi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

سمتهای علمی و اجرایی Arsalan Tahmasbi در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Arsalan Tahmasbi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهشهرقرار (ارائه معیارهای مناسب در طراحی فرم و رنگ نشیمنگاهای شهری جهت ارتقا تعاملات اجتماعی شهروندان) مطالعه موردی شهر سنندجسومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری1389
2دریافت فایل PDF مقالهتقویت پیاده راه گردشگری در بافت تاریخی شهر سنندج با تکیه بر حرکت پیاده (دستیابی به معیارها و ضوابط طراحی) (محدوده مورد مطالعه: از میدان انقلاب تا چهار راه انقلاب)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
3دریافت فایل PDF مقالهطراحی مرکزرشدوتوسعه اقتصادی بارویکرداقتصادی پایدارمحلی درقالب بازارچه مرزی شهرستان مریوانکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
4دریافت فایل PDF مقالهشناسایی وارزیابی مولفه های تاثیرگذاربرکیفیت فضاهای بازشهری تحکیم وتوسعه روابط شهروندی درمسیرهای شهری:نمونه موردمطالعه مسیرصلوات آبادسنندجکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
5دریافت فایل PDF مقالهطراحی بازارچه مرزی مریوان با بهره گیری از مؤلفه های معماری ملی و بومیکنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار1393
6دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به نقاط ضعف و قوت بازارچه های مرزی در توسعه پایدار منطقه ای (نمونه موردی: بازارچه مرزی شهر مریوان)کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محیط بر تعاملات انسان با محیط،در جهت ارتقاء کیفیت محیط انسان ساختاولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع بازارچه های مرزی و تأثیر آن بر روی توسعه پایدار محلی و ارائه راه حل در قالب طرح معماری (نمونه موردی: بازارچه مرزی شهر مریوان)اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت و ویژگی های فضاهای باز شهری بستر حفظ وارتقای روابط شهروندی (نمونه مورد مطالعه: مسیر 3 کیلومتری صلوات آباد)اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار1392
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر رویکرد طراحی محیطی(CPTED) بر تعاملات انسان بامحیط، در جهت ارتقاء امنیت در مجموعه های مسکونیهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
11دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مولفه های تاثیر گذار برپیاده مداری نمونه موردمطالعه خیابان پاسداران شهرسنندجاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1393
12دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری ازاصول معماری بومی به روش غیرفعال درجهت کاهش مصرف انرژی موردمطالعاتی اقلیم سردوخشک دهگلاندومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
13دریافت فایل PDF مقالهتبیین موالفه های سازنده کیفیت محیط در محله قطارچیان سنندج با تاکید برتصویر ذهنی ساکنیندومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
14دریافت فایل PDF مقالهواکاوی بازنمودهویت فرهنگی کردها درفیلم تخته سیاه سمیرامخملبافاولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی1394
15دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی تحلیل نشانه شناختی هویت کردی درسینمای ایران ازنگاه خود و دیگریاولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی1394
16دریافت فایل PDF مقالههویت بخشی به مکان درسینمای کردی نمونه موردی: چهارفیلم ازبهمن قبادیاولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی مفاهیم زیبایی و ارزش های زیبایی شناسی در معماریهمایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی1394
18دریافت فایل PDF مقالهخانه، تصویر ذهنی معنا بخش زندگیکنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر1393
19دریافت فایل PDF مقالهمعماری: از کالبد تا معناکنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر1393
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سازماندهی شریانهای شهر سنتی در شهرسازی معاصراولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی1393
21دریافت فایل PDF مقالهبازشناسی وتحلیل عناصر شکل دهنده معماری مسکونی مناطق کردنشین ایراناولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی1393
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی و بازشناسی روان شناسی محیطی در حیطه زیبایی شناسی معماری کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری 1394
23دریافت فایل PDF مقالهنگاهی بر مفاهیم اختلاط کاربری به منظور دستیابی به توسعه پایدار در بافت های فرسوده شهریکنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1394
24دریافت فایل PDF مقالهمطالعات تطبیقی تقابل سنت و مدرنیته در معماری معاصر ایران، دوره پهلوی اول (مورد مطالعاتی: شهر تهران)کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی ادراک محیطی در ارتباط انسان و محیطاولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری1394
26دریافت فایل PDF مقالهآموزش خلاق درطرح معماری 3همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش و جایگاه زبان درشناخت و درک فضا و محیط زیست انسانی: باتاکید برزبان کردیهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی تطبیقی تعامل معماری و سازه درمعماری سنتی و معماری معاصرایرانهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تطبیقی آب درمعماری مسکونی زرتشتیان و مسلمانان ازدیدگاه متون مذهبی قرآن کریم و اوستا درشهریزدهمایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی تاثیر نوسازی و احیای بافت تاریخی درارتقاء و توسعه گردشگری شهری (نمونه موردی: محله قطارچیان شهر سنندج)کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار1394
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی بافت تاریخی محلات و تاثیر آن بر ارتقاء هویت شهری نمونه موردی: (محله قدیمی قطارچیان سنندج)کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر متقابل ژن و محیط در معماری خانه ایرانی (مطالعه خانه سلماسی تبریز)اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی1394
33دریافت فایل PDF مقالهدرس ها و آموزه های معماری بومی در توسعه پایداربا تاکید بر اقلیم گرم و خشککنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط1394
34دریافت فایل PDF مقالهA Comparative Study of Nature in Bionic and Archetypal Architectureسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط اصول معماری بیوفیلیک با روانشناسی محیطیسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
36دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی فلسفه وجودی میدان در ایران و یونان، مطالعه موردی آگورای آتن و میدان صاحب الامر تبریزسومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
37دریافت فایل PDF مقالهطراحی آپارتمان سبز با رویکرد استفاده از انرژی های پاک (سایت مورد مطالعه در سنندج)کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی1395
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیرعوامل فیزیکی ومحیطی دریک مرکز توسعه کودک برروی انتخاب مرکز هاسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1394
39دریافت فایل PDF مقالهتکنولوژی سبز و کاربردهای آن در ساخت و سازدومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1394
40دریافت فایل PDF مقالهطراحی آپارتمان مسکونی سبز با رویکرد استفاده از انرژی های پاک ( سایت مورد مطالعه در سنندج )کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه1394
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعامل میان محیط و آموزش ؛ گامی در جهت ارتقاء کیفیت طراحی هنرستان های فنی و حرفه ایاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار1395
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل تاثیر گذار عناصر محیطی فضاهای آموزشی فنی و حرفه ای در ارتقا سطح کیفیت آموزش و بروز خلاقیت در دانش آموزانکنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر1395
43دریافت فایل PDF مقالهفهم مسئله خلاقیت و نقص آن در آموزش معماریسومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 14041394
44دریافت فایل PDF مقالهانعطاف پذیری در محیط های یادگیری و تاثیر آن بر آموزش معماریسومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 14041394
45دریافت فایل PDF مقالهبافت قدیمی، قربانی توسعه کمی شهرها «با تأکید بر بافت قدیمی سقز»اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
46دریافت فایل PDF مقالهکیفیت بخشی به سیما و منظر شهری در خیابان پاسداران سنندجاولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
47دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایدار و گردشگری روستایی(راهبردها و الزامات)اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
48دریافت فایل PDF مقالهاهداف و عوامل موثر برتوسعه پایدار توریسم روستایی (مطالعه موردی روستایی ریجاب ،کرمانشاه)اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
49دریافت فایل PDF مقالهاهمیت توسعه پایدار در صنعت گردشگریاولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
50دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مولفه های اقلیمی تاثیر گذار در مکانیابی وجهت گیری بناها در اقلیم سردو خشک در جهت کاهش مصرف انرژی نمونه موردی شهرستان دهگلان ازتوابع کردستانسومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان1394
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات مدرنیست وپست مدرنیست برمعماری وشهرسازی بافت های قدیم شهری (نمونه موردی: محله سرتیوله سندج )دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین1394
52دریافت فایل PDF مقالهسیستم های فتوولتاییک راهبردی مناسب برای استفاده از انرژی خورشیدی در جهت کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیردومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین1394
53دریافت فایل PDF مقالهبازشناسی تاثیرپذیری تحلیل و نقد فضاهای معماری از علم فیزیک نوین (نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ)کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
54دریافت فایل PDF مقالهاهداف و عوامل موثر برتوسعه پایدار توریسم روستایی (مطالعه موردی روستایی ریجاب ،کرمانشاه)کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
55دریافت فایل PDF مقالهطراحی آپارتمان مسکونی سبز با رویکرد استفاده از انرژیهای پاک سایت مورد مطالعه در سنندجچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی محله و عناصر آن در بافت تاریخی شهریچهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران1395
57دریافت فایل PDF مقالهبرسی نشانه های پست مدرن در معماری معاصر ایران بارویکرد برسی فرهنگ به مثابه عامل مهم در پست مدرنیته در ایرانچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
58دریافت فایل PDF مقالهساماندهی قابلیت های گردشگری روستایی با تاکید بر اکوتوریسم نمونه موردی (روستای نوره)سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر1395
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی رویکرد های معماری بومی و عوامل موثر بر شکل گیری آناولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
60دریافت فایل PDF مقالهنقش و تاثیر کیفیت محیطی بر رضایتمندی زندگی و سکونتی ساکنین در مجتمع مسکونیاولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی معماری مسکن و نقش شاخصه های تاثیر گذار بر آنچهارمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی1395
62دریافت فایل PDF مقالهطراحی در مقیاس انسانی برای ایجاد جوامعی قابل زندگی و سرزندهچهارمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی1395
63دریافت فایل PDF مقالهنقذی بر مقیاس و تناسبات انسانیچهارمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی1395
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولفه ها و شاخصه های معماری و مسکن روستایی بومیچهارمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی1395
65دریافت فایل PDF مقالهارایه معیارها و راهکارهای مرمت منظر طبیعی و تاریخی حاشیه رودخانه قشلاق سنندجپنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار1396
66دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای اکوتوریستی در طراحی مجموعه توریستی حاشیه رودخانه قشلاق سنندجپنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار1396
67دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مقیاس انسانی و تناسب در ارتقاء سطح زندگی کاربراندومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های کیفیت محیط زندگی نسبت به سکونت در مجتمع های مسکونیدومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
69دریافت فایل PDF مقالهنگرشی بر طراحی معمای با رویکرد کاهش مصرف انرژیدومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
70دریافت فایل PDF مقالهمعماری و تکنولوژی (نگرشی بر رابطه تکنولوژی مدرن و سنتی در معماری)دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی1396
71دریافت فایل PDF مقالهکاربرد کشاورزی شهری در محیط های کنترل نشده در معماری و ساختمانهای مسکونیاولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی1396
72دریافت فایل PDF مقالهنقدی بر مفهوم کشاورزی و نقش آن در فضاهای شهریاولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی1396
73دریافت فایل PDF مقالهبازیابی مفهوم معماری زمینه گرا با تاکید برپارادایم نشانه شناسی پست مدرنسومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1396
74دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر عناصر معماری بومی سنندج در طراحی مسکن با رویکرد زمینه گراییسومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1396
75دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر فرایند طراحی مجتمع مسکونی زمینه گراسومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1396
76دریافت فایل PDF مقالهجستاری در پارادایم پدیدار شناسی پست مدرن در معماریسومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1396
77دریافت فایل PDF مقالهالگوها و سیاست های اکوتوریستمی پایدار منطبق با حاشیه رودخانه قشلاق سنندجپنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران1396
78دریافت فایل PDF مقالهراهبردها و سیاست های احیای منظر حاشیه رودخانه قشلاق سنندجپنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران1396
79دریافت فایل PDF مقالهکاربرد کشاورزی شهری در محیط های کنترل شده در معماریپنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی1396
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط انسان و کشاورزی شهری در معماری پلکانی و عوامل موثر در شناخت و تجربه آن از محیطپنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی1396
81دریافت فایل PDF مقالهطراحی مجموعه فرهنگی-گردشگری جهت حفظ و ساماندهی مراسم آیینی- مذهبی اورامان تختکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی الگوهای فرهنگی و مراسم های مذهبی(پیرشالیار) در اورامان تختکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
83دریافت فایل PDF مقالهمرکز محله در بافت تاریخی با تاکید بر ساختار شهرایرانی- اسلامی (مورد واکاوی : شهر بیجار)دومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست1398
84دریافت فایل PDF مقالهنقش مولفه های معماری ایرانی- اسلامی دربازارهای سنتی بر ایجاد هویت مکانی (مورد واکاوی: بازار بیجار)دومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست1398
85دریافت فایل PDF مقالهنقش مراکز تفریحی جوانان در ارتقای نشاط در جامعهاولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری1398
86دریافت فایل PDF مقالهطراحی بیمارستان فوق تخصصی کودکان غرب کشور ( 96 تختخوابی) با رویکرد تاثیر روانشناسی محیطی نور - رنگ و فرم در فضاهای درمانی از منظر کاهش طول درمانششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه1397
87دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مسکن سالم و بررسی مولفه های موثر بر ارتقاء فعالیت فیزیکی در مجتمع های مسکونیششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
88دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مسکن سالم و بررسی مولفه های موثر بر مقابله با افسردگی در مجتمع های مسکونیششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی معماری مسکن و نقش شاخصه های تاثیر گذار بر آن نسبت به سکونت در فضاهای زیستیششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد،عوامل و مولفه های اجتماعی و فردی تاثیر گذار در فضاهای زیستیششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
91دریافت فایل PDF مقالهفاکتور های تاثیر گذار در طراحی مراکز تفریحی جوانان با تاکید بر شادی و نشاطششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه اوقات فراغت جوانان با تاکید بر دوره جوانی (مطالعه موردی : جوانان شهر سنندج)دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 211398

Arsalan Tahmasbi Journal Papers

create: 2 June 2019 - view 1269

Arsalan Tahmasbi annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Arsalan Tahmasbi papers

Support