آقای Jafar JavdPour

Jafar JavdPour

استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180610)

58
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers