آقای Mehrdad Kashefi Torbati

Mehrdad Kashefi Torbati

دانشیار،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180616)

10
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers