آقای Ali Heidari Nia

Ali Heidari Nia

دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180654)

43
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers