آقای دکتر Abasalt Khorasani

Dr. Abasalt Khorasani

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180751)

65
83
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers