آقای Javad Salehi Fadardi

Javad Salehi Fadardi

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180769)

10
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers