آقای دکتر Mahmood Fathy

Dr. Mahmood Fathy

استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180790)

193
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers