آقای Mahdi Jalili

Mahdi Jalili

استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180865)

62
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers