آقای دکتر Alireza Zomorodipour

Dr. Alireza Zomorodipour

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180891)

20
2
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers