آقای Babak Sadeghian

Babak Sadeghian

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180930)

46
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers