ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Omidali Kharazmi

Omidali Kharazmi

معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180945)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Omidali Kharazmi در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Omidali Kharazmi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمدیریت جامع پسماندهای شهری با اولویت تفکیک از مبدا بر مبنای تفکر سیستمی، مطالعه موردی: شهرستان ساریپنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری1392
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل محیطی تأثیر گذار بر کارآفرینی بر مبنای تفکر سیستمی با محوریت دانشگاههای کارآفرینهمایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور1392
3دریافت فایل PDF مقالهمزایا والزامات دولت محلی و جایگاه آن درپدافندغیرعاملششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل1392
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوهای موفق بازتوسعه اراضی قهو های در جهان و ارائه راهکار برای شهر مشهداولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست1392
5دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استقرار اتوبوس گردشگری در شهر مشهداولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست1392
6دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای سبز در شهر مشهداولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست1392
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات پیاده سازی شهر الکترونیک بر محیط زیست شهری در مشهد:چالش ها و فرصت هااولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست1392
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهداولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارمندان شهرداری منطقه 4 شهر مشهداولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی مطالعات تطبیقی جهت پیاده سازی الگوی موفق شهر الکترونیک در ایراناولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان درشهرداری منطقه 9تهراناولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی چال شها و ارائه راهکار در جهت پیاده سازی شهر الکترونیک در ایراناولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست1392
13دریافت فایل PDF مقالهچالشهای برنامه ریزی منطقه ای در ایران لزوم بکار گیری روش های مبتنی بر آینده پژوهیدومین همایش ملی آینده پژوهی1392
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد)همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطابق اقلیم و معماری نمونه موردمطالعه: بافت سنتی شهرنائینهمایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری1392
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بعد سازمانی در پیاده سازی شهر الکترونیک بجنورد بر اساس تفکر سیستمیاولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش ها و راهکارهای پیاده سازی شهر الکترونیک از منظر مدیران شهری منطقه ثامن مشهداولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارتباط سطح ملی و محلی در جهت ایجاد شهرهای دانش در ایران: فرصت ها و چالش هااولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
19دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ذینفعان پروژه خط 2 قطار شهری مشهداولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت پارکهای و زمنی های ورزش شهری برای حضور کودکان (نمونه موردی: شهر مشهد)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان رضایت شهروندان از خدمات شهرداری مشهد (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 11)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخصهای حکمروائی خوب شهری درمشهدمطالعه موردی: مناطق 2، 8و11شهرمشهدکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار برپیاده سازی شهرالکترونیک درسبزوارکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شهرداری منطقه 9تهران ازبعدفرآیندها وزیرساخت ها درجهت همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات وسازمانکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آینده بازتوسعه اراضی قهوه ای در جهت توسعه شهری پایدار با رویکرد سناریونویسیهمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
26دریافت فایل PDF مقالهآسیب پذیری منطقه سیدی مشهدهمایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ های مختلف به ریسک نشست در حفاری مکانیزه تمام مقطع باTBM(مطالعه موردی:پروژه خط 2قطار شهری مشهد)کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی (سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی شهرداری رباط کریم)اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱1393
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوهای متفاوت توسعه سناریو و ارزیابی تجربه اروپا دربرنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر سناریو نویسیاولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بکارگیری روش سناریو نویسی در برنامه ریزی منطقه ای با رویکرد آمایش سرزمیناولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهنقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه پایدارشهری مطالعه موردی: کلانشهرمشهداولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1393
32دریافت فایل PDF مقالهتفکر سیستمی در مدیریت بحرانششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیستمی فرآیند پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد با تاکید بر ابعاد تکنولوژیکی و سیاسیششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی1393
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تصویر شهر مشهد بر اساس ابعاد معماری، فرهنگی، اجتماعی و حمل و نقلششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی1393
35دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عوامل مؤثر بر شکلگیری تصویر شهر از دیدگاه شهروندان مطالعه موردی: شهر مشهدششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی1393
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل موثر بر مدیریت ناتوانی شهر مشهدششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی1393
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فضاهای باز شهری و حمل و نقل درون شهری در مشهد بر اساس شاخصهای شهر دوستدار سالمند (رویکرد مشارکتی)ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی1393
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های کیفیت زندگی با تأکید بر ابعاد کالبدی در منطقه 8 شهر مشهدششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی1393
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر شهر مشهد از دیدگاه گردشگران به کمک مدلسازی معادلات ساختاریاولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی تجارب جهانی فرآیند برندسازی شهری و ارائه راهکار برای کلانشهر مشهداولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
41دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در منطقه ۹ شهرداری مشهداولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فضاهای باز شهری با توجه به نیازمندی های سالمندان مورد مطالعه: مناطق 31 گانه ی کلان شهرمشهداولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت دسترسی به ICT در منطقه 6 شهرداری مشهد با تاکید بر شکاف دیجیتالاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی راهبردهای کاهش شکاف دیجیتال در جهان و پیشنهاداتی برای ایراناولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش فرهنگ در موفقیت شهرهای دانش؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری خراساناولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
46دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل مفهومی در جهت ارتقا میزان تاب آوری در جوامع شهری با تاکید بر سوانح طبیعیاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
47دریافت فایل PDF مقالهسنجش میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات ارائه شده ی شهرداری مشهد با استفاده از مدل سروکوآل مطالعه موردی مناطق 1و6اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
48دریافت فایل PDF مقالهتوسعه شهراسفراین برمبنای فرآیندراهبردتوسعه شهری CDSاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
49دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل مفهومی شکل گیری تعلق خاطر شغلی در شهرداری مشهد از طریق رشد مسیر شغلی، منابع و تقاضاهای شغلیاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
50دریافت فایل PDF مقالهرویکرد توسعه شهری دانش محور مبتنی بر فناوری اطلاعاتاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
51دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مفهوم شهر الکترونیک مطالعه موردی:مناطق یک و شش شهر مشهداولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحلیلی مدل های سنجش تصویر شهر براساس دیدگاه گردشگراناولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان مشارکت ذینفعان در مقاومسازی بافتهای فرسوده در مقابل بحرانهای طبیعی: نمونه موردی کوی سیدی شهر مشهددومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری1393
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سناریوهای توسعه ناحیه برنامه ریزی مشهد با تاکید بر اصول آمایش سرزمیندومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران1393
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در منطقه هشت شهر مشهد از دیدگاه شهروندان و مدیران با تأکید بر ابعاد محیطی و فرهنگیدومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران1393
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیلی ضکل گیری مفهوم تعلق خاطر شغلی و شناسایی پیش نیازها وپیامدهای آىکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
57دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل مفهومی جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقاء وضعیت مبلمان شهریکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری1394
58دریافت فایل PDF مقالهسنجش وضعیت ایمنی و سهولت تردد و حملونقل درونشهری در کلانشهر مشهد براساس شاخصهای شهر دوستدار سالمندهفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر عوامل تکنولوژیکی بر تمایل شهروندان در استفاده ازخدمات الکترونیک در مناطق 9 و 5 شهر مشهدهفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
60دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در شکلگیری شهر خلاقهفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مدیریت دانش و نوآوری در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهدهفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
62دریافت فایل PDF مقالهارزیبای عوامل فردی و اجتماعی موثر بر مطلوبیت شهردار: مطالعه موردی شهر بجنورددومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار1394
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل موثرسازمانی،بین سازمانی و فراسازمانی بر مطلوبیت شهردار (مطالعه موردی شهر بجنورد)دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران1394
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش پارک علم و فناوری و عوامل موثر بر آن در توسعه شهر دانش با تاکید بر کلانشهر مشهدهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش1394
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان های خدماتی مطالعه ی موردی: سازمان شهرداری کلان شهر مشهدهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش1394
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان موفقیت سیستم های مخابراتی در ارتقاء بهره وری پروژه خط 2 قطار شهری مشهد با استفاده از روش تفکر سیستمیاولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
67دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری کیفیت خدمات در حمل و نقل عمومی شهرمشهد با استفاده ازرویکرد سروکوال اصلاحی با تاکید بر بعد تضمیناولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
68دریافت فایل PDF مقالهسنجش کیفیت خدمات بارویکردسروکوال اصلاحی وباتاکید برعوامل ملموس و قابلیت اطمینان: مطالعه سیستم اتوبوسرانی شهرمشهداولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1394
69دریافت فایل PDF مقالهنقش المان های موقت در تقویت هویت شهری (نمونه موردی: شهر مشهد)اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران1394
70دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان آمادگی جهت استقرار مدیریت دانش در شهرداری نیشابورششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش با روش تفکر سیستمیششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
72دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل های شهرمشهد جهت تبدیل شدن به شهردانش؛مطالعه ی موردی شهرداری ودانشگاه ها درمشهدششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین رضایت گردشگران عرب منطقه با مدت ماندگاری و تمایل به سفر مجدد آنان به مشهدکنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم1395
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری در مشهدکنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم1395
75دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت موجود و شاخص های تاثیرگذار در سیستم دوچرخه های اشتراکی شهر مشهد با تاکید بر بعد برنامه ریزی و عملکردکنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم1395
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی پایدار شهر بجنورداولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا1395
77دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در شهرستان بجنورداولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا1395
78دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهرهشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷1395
79دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص ها و زیرشاخص های طراحی دوچرخه های اشتراکی در جهت ارتقای مقبولیت آن از دیدگاه مشترکین و کارشناسان (مطالعه ی موردی:شهر مشهد)چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
80دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقایسه ای وضعیت موجود مبلمان شهری در مشهد (مطالعه موردی مناطق 1و6)نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 20161395
81دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرعوامل اجتماعی بر تمایل شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیک در مناطق 9 و 5 شهر مشهدنخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 20161395
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان نمونه موردی: شهرداری منطقه پنج مشهدنخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 20161395
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرآیند ارایه خدمات در دفاترخدمات شهرسازی شهرداری مشهداولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار1395
84دریافت فایل PDF مقالهتحلیل شاخصهای استراتژیک توسعه شهری (CDS) دربجنورداولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار1395
85دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل های شهر مشهد جهت تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک با تاکید بر فضاهای بازی و سبز سلامت و بهداشت کودکاناولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
86دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خودهمبستگی فضایی مرگ و میر بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری (ویتامین G ) در شهر مشهداولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
87دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهراولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی1396
88دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در ساخت وساز پایدار(مطالعه موردی شهر بجنورد)سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1396
89دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر بجنورد)سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1396
90دریافت فایل PDF مقالهنقش طرح های راهبردی توسعه در دستیابی به اقتصاد پایدار شهر مطالعه موردی: شهر گنابادسومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1396
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر ارتقاء سیما و منظرشهری با تاکید بر پیاده روها ( نمونه موردی مناطق 1،3و 11 شهر مشهد )کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ویژگی های فردی و فرسودگی شغلی در شهرداری مشهدیازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1397
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنوردپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1397
94دریافت فایل PDF مقالهبیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت شهرونداننخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»1397
95دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سیستمی ریسک های عملیاتی منابع انسانی با تمرکز بر حوزه مدیریت عملکرد جبران خدماتسومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری1397
96دریافت فایل PDF مقالهشناسایی بررسی روابط ریسک های عملیاتی منابع انسانی با تاکید بر ریسک جذب استخدام آموزش توسعه کارکنانسومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری1397
97دریافت فایل PDF مقالهتدوین مدلی مفهومی جهت ارزیابی تاب اوری شهری با رویکرد راهبردیدوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1397
98دریافت فایل PDF مقالهتحلیل استراتژی توسعه شهرکلات نادرششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران1397
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر کسب و کار شرکت های توزیع نیروی برق در شهر هوشمند انرژیششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع1397
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهبرد توسعه شهری برازجان بر اساس مدل SWOT-QSPMچهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران1398
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان نمونه موردی: شهرداری منطقه پنج مشهددومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1397
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پنج نیروی پورتر بر کسب و کار شرکت های توزیع نیروی برق در شهر هوشمند انرژیششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
103دریافت فایل PDF مقالهتفکر سیستمی و کاربرد آن در مدیریت ریسک فردی متخصصین منابع انسانی (شهرداری مشهد)اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل1398
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستمی عوامل اثرگذار در شکل گیری شهر دانش در مشهد: چالش ها و فرصت هااولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل1398
105دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کیفی چالشهای نهادی و سازمانی در پیاده سازی شهر هوشمند در کلانشهر مشهدکنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار1398
106دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کیفی چالشهای انسانی و مردم در پیاده سازی شهر هوشمند در کلانشهر مشهدکنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار1398
107دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مقایسه ای عوامل موثر برتصمیم گیری خرید آپارتمان در کلان شهر مشهدکنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار1398
108دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی عوامل موثر در تصمیم گیری خرید آپارتمان در مشهدششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
109دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر پیشران های گردشگری شهر مشهدنهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1399
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برارتقای فرهنگ شهروندی درشهرمشهد (مطالعه موردی: منطقه یک وسه)نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1399
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش های ارتقا میزان تاب آوری شهری (مطالعه موردی شهر بجنورد)نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1399
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی وتحلیل میزان تحقق پذیری شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی:مناطق 3و 9 شهر مشهد)نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1399
113دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زیرساخت های گردشگری (اقامتی ، مالی و جاذبه ها ) در شهر مشهدششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران1397
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت زیرساخت های گردشگری کلانشهر مشهد (با تاکید بر زیرساخت اطلاع رسانی و حمل و نقل)ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران1397
115دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر تعهد کارکنان در شهرداری بجنورد با میانجی گری عدالت سازمانی ادراک شدهکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
116دریافت فایل PDF مقالهHow Imbalanced Development of the Cities in Developing Countries Affects Citizens’ Approach to Bicycle Sharing System: A Case Study of Mashhad, Iranشانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1395
117دریافت فایل PDF مقالهHow Barriers and Motivators can Affect Mashhad Citizens Usage of Bicycle Sharing System: A Qualitative Approachاولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
118دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تابآوری شاخصهای اجتماعی و اقتصادی در مقابل سوانح طبیعی: مطالعه موردی شهرکاشمراولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار1395
119دریافت فایل PDF مقالهنقش استراتژی اقیانوس آبی در مدیریت شهری مطالعه موردی : شهر گناباددومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1395
120دریافت فایل PDF مقالهModeling Effective Factors in Relationship between Knowledge Management and Innovation in Mashhad Metropolitan Municipalityهشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش1394
121دریافت فایل PDF مقالهسناریوپردازی تغییر و تحول در سازمان موردپژوهی سازمان فاوا شهرداری مشهددومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی1394
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی معیارها و شاخص ها ی برنامه ریزی در شهرهای خلاق,چالش ها و راه کارها نمونه مورد مطالعه:نیشابوراولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
123دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سیستمی پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمانهها با تاکید بر دو بعد فرهنگ و رهبری سازمانیاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
124دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاب آوری جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی مطالعه موردی: منطقه 3و9 شهر مشهدکنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی1394
125دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های فرسوده در مقابل زلزله: نمونه موردی کوی سیدی شهر مشهداولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
126دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عوامل موثر بر تسهیل دسترسی معلولین به حمل و نقل شهری مشهداولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
127دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های استقرایی و قیاسی در برنامه ریزی بر مبنای سناریو نویسیدومین همایش ملی آینده پژوهی1392
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر اجتماعی در پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورداولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست1392

Omidali Kharazmi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقاله تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان های ایران طی سال های 1390 - 1380فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری1395
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سناریوهای حمل ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم شناختیفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1395
3دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی و استاندارد EN13816فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت1395
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تاثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران مطالعه موردی: شهر تبریزدوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری1396
5دریافت فایل PDF مقالهکاربست شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور در تحلیل چالش های توسعه ی فضاهای روستایی ایران با تاکید بر رویکرد آینده پژوهیفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1396
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های ماهواره ای چند زمانه شهر شاندیز (طی سال های 1379-1394)فصلنامه جغرافیا و توسعه1397
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیستمی عوامل شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی کلانشهر مشهددوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری1397
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران)فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی1398
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوه مواجهه با آنفصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری1398
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های شهر دوستدار کودک در کلانشهر مشهددوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری1399
11دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل موثر بر الگوی شهر سبز با رویکرد آینده پژوهی در کلان شهر مشهدفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1399
12دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی و بررسی سیستمی روابط بین ابعاد ریسک عملیاتی منابع انسانیفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1400
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اثرگذاری شاخص های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه های روستایی (مورد شناسی: منطقه سیستان)فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1400
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پیشران های کلیدی اثرگذاری شاخص های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه های روستایی با رهیافت آینده پژوهی (مطالعه موردی: منطقه سیستان)فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی1399
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی شاخصهای شکل گیری روستای خلاق در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: منطقه سیستان)فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)1400
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری شهریفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1398
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر شدت کاربری زمین بر پایداری زیست‌محیطی حمل‌ونقل در شهر مشهدفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1396
18دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی تأثیر گردشگری تجاری بر توسعه‌ی پایدار مناطق روستایی (مطالعه‌ی موردی: محدوده‌ی تجاری دهشیخ- سیگار در شهرستان لامرد)فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1399
19دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی کلان‌شهر مشهدپژوهش های جغرافیای انسانی1398
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در زیرساخت آب شهریفصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1398
21دریافت فایل PDF مقالهتبیین سناریوهای دستیابی به شهر سبز در کلان شهر مشهد، با رویکرد آینده پژوهیمجله آمایش جغرافیایی فضا1398
22دریافت فایل PDF مقالهبیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت شهرونداندوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری1397
23دریافت فایل PDF مقالهGenealogical Futures Studies A Worthy Approach in Future Study of Geographical Phenomenaفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1394
24دریافت فایل PDF مقالهDeciphering the Space of Globalization Phenomenon with Emphasis on Conceptual Framework of Trialectic Lefebvreفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1394
25دریافت فایل PDF مقالهEvaluation and Relocating Bicycle Sharing Stations in Mashhad City using Multi-Criteria Analysisنشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل1397
26دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد)فصلنامه جغرافیای سیاسی1395
27دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری نگرش سیستمی در تحلیل نقش عوامل اقتصادی مالی - در شکل گیری دولت محلی در ایرانفصلنامه جغرافیای سیاسی1395
28دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of quality of urban life with emphasis on health; A case study in Mashhad cityمجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط1396
29دریافت فایل PDF مقالهEvaluating the Effective Factors in Accepting the Electronic Services by Mashhad Citizensدوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری1395
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تقاضاهای شغلی بر تعلق خاطر شغلی کارکنانفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1394
create: 2 June 2019 - view 587
Support