آرزو جعفری | سیویلیکا

دکتر آرزو جعفری

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی آرزو جعفری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تربیت مدرس (عضو هیات علمی)
  • هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت (دبیر اجرایی)
  • نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز (دبیر اجرایی)

مقالات آرزو جعفری در کنفرانس های داخلی

رابطه فعالیت با مقدار کک تشکیل شده بر روی کاتالیست درالکیلاسیون ایزوبوتان با بوتنها در فاز مایع
سال 1383
ارائه شده در نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
چشم انداز صنعت پتروشیمی در ایران، منطقه و جهان
سال 1387
ارائه شده در اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
بررسی تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت رشتخوار
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
بررسی کارایی بیوپلیمرتولیدی توسط یک سویه بومی به منظور ازدیاد برداشت نفت در میکرومدل
سال 1394
ارائه شده در چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
بررسی کارایی بیوسورفکتانت تولیدی درحالت تزریق برون جا به منظور ازدیاد برداشت نفت
سال 1393
ارائه شده در پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تهیه نرم افزار مناسب به منظور انتخاب بهترین روش برای ازدیاد برداشت نفت
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
شبیه سازی فرایند ذخیره سازی گاز طبیعی در آبخوان ها
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
بررسی کارایی نانوذره سیلیکا برای ازدیاد برداشت نفت سبک و سنگین درمیکرومدل با حفرات مثلثی
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
بررسی عملکرد بیوسورفکتانت تولیدی از سویه بومی cloacae Entrobacter به منظور ازدیاد برداشت نفت در میکرومدل
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
بررسی انتقال حرارت نانوسیال TIO2/ آب در لوله پر شده با فوم متخلخل آلومینیومی با درصد تخلخلهای متفاوت با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
کاربرد نانو کاتالیست ها در ارتقاء کیفیت هیدروکربن های سنگین
سال 1395
ارائه شده در سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
سیلاب زنی نانوسیلیکا/ماده فعال سطحی در شوری بالا به منظور افزایش برداشت نفت سنگین
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
ذخیره سازی گاز طبیعی در نانوذرات
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
اثر نانوذره سیلیکا بر سیلاب زنی آلکالین در ازدیاد برداشت نفت سنگین
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
ارزیابی روش های متفاوت تعریف کاتالیست در شبیه ساز کامسول به منظور بررسی هیدرودینامیک و انتقال حرارت در یک راکتور بستر ثابت
سال 1395
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
بررسی نقش سرمایه اجتاعی در توسعه پایدار محله ای نمونه موردی: محله گلستان اهواز
سال 1395
ارائه شده در دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی در سیلاب زنی نانولوله کربنی عامل دار
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
سنتز نانو ذرات اکسید مولیبدن بر پایه گاما آلومینا با استفاده از روش نوین نفوذ-تبخیر
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
بررسی اثر دما در سیلاب زنی نانوذره/ ماده فعال سطحی
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
بررسی عددی تاثیر دما بر پدیده جذب گاز طبیعی در نانولوله کربنی
سال 1396
ارائه شده در هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
شبیه سازی بخش جابه جایی کوره های اولفین در پتروشیمی مارون با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی
سال 1396
ارائه شده در هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی در مطالعه فرآیند انتقال خرده های حفاری
سال 1396
ارائه شده در هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
نشاندن نانو ذرات کربن فعال بر روی لیکا با روش نفوذ-تبخیر و بررسی اثر آن در جذب یون های Pb2+
سال 1397
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران