آقای دکتر Amir Rahimi

Dr. Amir Rahimi

معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180996)

106
50
2
59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers