سید مرتضی افقه | سیویلیکا

دکتر سید مرتضی افقه

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

معرفی

استان
خوزستان
شهر
اهواز

سمتهای علمی و اجرایی سید مرتضی افقه در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه اقتصاد مقداری (مدیر اجرایی)

سمتهای علمی و اجرایی سید مرتضی افقه در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید چمران اهواز (عضو هیات علمی)
  • اولین همایش ملی پایداری کسب و کار (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری (دبیر کنفرانس)
  • ششمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری (دبیر کنفرانس)

مقالات سید مرتضی افقه در کنفرانس های داخلی

نگاهی به سیاست گذاری انرژی خورشیدی در مالزی
سال 1391
ارائه شده در دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
بررسی اثر اشتغالزایی بنگا ههای کوچک و متوسط در ایران
سال 1391
ارائه شده در دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
گردشگری فقرزدا و آثار آن بر توسعه روستایی مطالعه موردی: شهر دهدز، شهرستان ایذه
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
اکوتوریسم در ایران
سال 1391
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
رابطه علیمیان انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی و تولید در ایران به روشتودا و یاماموتو
سال 1391
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
بررسی تاثیرمتغیرهای اقتصادی - اجتماعی برآلاینده های زیست محیطی مطالعهموردی: کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا MENA
سال 1391
ارائه شده در همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
بررسی رابطه مالیات بر مشاغل بر اشتغال در ایران
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش درک شده در صنعت خودرو سازی ایران
سال 1393
ارائه شده در همایش بین المللی مدیریت
جایگاه فقر در اسلام با تاکید بر نهج البلاغه
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
جایگاه عدالت در اسلام با تأکید بر نهج البلاغه
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
بررسی سهم نیروی کار و سرمایه از ارزش افزوده در بخش های اقتصادی در ایران و مقایسه ی آن با کشورهای منتخب
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
بررسی اثر نوسانات درآمدهای نفتی بر صادرات محصولات صنعتی ایران
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
بررسی رابطه بهره وری نیروی کار و توزیع درآمد در ایران
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
اثر سیاستهای مالی بر توزیع درآمد با تأکید بر پرداختهای انتقالی در ایران
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد: یک رهیافت همجمعی با داه های پانلی (مطالعه موردی: منتخبی از کشورهای در حال توسعه)
سال 1392
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
ارزش گذاری فواید استفادهای غیرمستقیم رودخانه کارون
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
اثر کیفیت حکمرانی بر درآمد مالیاتی کشورهای در حال توسعه (رویکرد داده های تابلویی)
سال 1396
ارائه شده در دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
موانع تولید بنگاه های صنعتی استان تهران از نظر تولید کنندگان و سرمایه گذاران
سال 1396
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
بررسی تحلیلی تجربه کشور روسیه در زمینه مسیولیت اجتماعی شرکتی:(CSR )درس هایی از گذار اقتصاد دستوری به اقتصاد بازاری
سال 1397
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
بررسی تحلیلی تجربه کشور ایتالیا در زمینه مسیولیت اجتماعی شرکتی :(CSR) مطالعه مورد شرکت سباف
سال 1397
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
ارتباط بین فساد، نابرابری درآمد و فقر در ایران
سال 1399
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
بررسی اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز برتراز تجاری ایران
سال 1399
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
آسیب شناسی توزیع ساختاری نامناسب جمعیت در ایران
سال 1400
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
سیاست مالی برای توسعه
سال 1401
ارائه شده در هفتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
غفلت از تاب آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره ای کلیدی درپیشران های الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان
سال 1398
ارائه شده در هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر فقر انجمن خیریه ۱۴ معصوم اهواز
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده

مقالات سید مرتضی افقه در ژورنال های داخلی

بررسی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور 1388-1382
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
پیش بینی قیمت مسکن برای شهر اهواز: مقایسه مدل هدانیک با مدل شبکه عصبی مصنوعی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری
ارزیابی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد
تخمین خط فقر در استان خوزستان سال های 1376 تا 1385
سال 1390
ارائه شده در دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای
غفلت از تاب آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره ای کلیدی* در اجرای سند الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان
سال 1399
ارائه شده در دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی
بررسی وضعیت تاب آوری اقتصادی و اجتماعی ایران با رویکرد پدافند غیرعامل
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد دفاع
بررسی آثار سیاست های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی
سال 1392
ارائه شده در پژوهشنامه بازرگانی
انتخابات و تخصیص مخارج عمومی
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی
بررسی تاب آوری اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان ناشی از همه گیری ویروس سارس-کو۲ (کرونا)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد باثبات
مدلسازی تاثیر پاندمی کرونا بر فعالیت صنایع: کاربرد تجزیه و تحلیل موجک در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد
بررسی اثر تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد باثبات
مطالعه ای پیرامون عوامل فرهنگی- اجتماعی و روان شناختی موثر بر فقر (مطالعه موردی شهرستان های اورامانات در استان کرمانشاه)
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
بررسی شاخص آموزش و شاخص دو بعدی توسعه در استان های ایران با روش تحلیل مولفه های اساسی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور
بررسی تاثیر آزادی های سیاسی، اقتصادی، و شخصی در توسعه انسانی (رویکرد بین کشوری)
سال 1399
ارائه شده در دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل
بررسی جایگاه گردشگری دریایی و توسعه منطقه ای استان خوزستان در مقایسه موردی با استان های ساحلی جنوب کشور( با روش تاپسیس)
سال 1401
ارائه شده در دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران
اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۷۶
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
شبیه سازی شاخص توسعه انسانی در استان خوزستان با تاکید بر زندگی سالم و دسترسی به دانش و مقایسه با ایران
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
منافع اقتصادی رودخانه کارون: آیا جامعه برای حفاظت از این رودخانه حاضر به پرداخت است؟
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
برآورد شاخص توسعه انسانی استان های ایران و بررسی تاثیر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از منطق فازی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
برآورد پویای خط فقر در گروه های درآمدی مناطق شهری ایران به روش سیستم مخارج خطی گسترش یافته (ELES) (رویکرد داده های ترکیبی)
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
INVESTIGATING THE MUTUAL RELATIONSHIP BETWEEN PRIVATE AND STATE EDUCATIONAL AND HEALTH CARE EXPENDITURES WITH THE ECONOMIC GROWTH OF IRAN) A CAUSALITY APPROACH) )
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
اصلاح قیمت انرژی و سیاست پولی بهینه: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
بررسی ارتباط و تاثیر جرایم اخلاقی و اقتصادی بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران با روش MIMIC
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
تعیین اولویت مالیات گیری از بخش های اقتصادی در جهت بهبود توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
بررسی تاثیر بلندمدت تکانه های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در استان های کشور
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه رفاه اجتماعی
برآورد اثرات متغیرهای اقتصادی کلان بر نابرابری توزیع درآمد در ایران
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه رفاه اجتماعی
بررسی تطبیقی ارزش حال انواع استراتژیهای سرمایه گذاری در شبکه حمل و نقل کشور (نمونه موردی آزادراه های بین شهری ایران)
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه دانش شهرسازی
بررسی تحلیلی جایگاه انسان توسعه یافته در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران
سال 1403
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد مقداری
مدلیابی ساختاری ارتباط بین فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان با رویکرد Panel MIMIC
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی
نقش دولت و شرکت های بزرگ محلی در توزیع درآمد: مطالعه موردی مناطق شهری استان خوزستان
سال 1403
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران