ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

آقای Mohammad Moghadam Vahed

Mohammad Moghadam Vahed

دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181031)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشگاه تبریز
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Mohammad Moghadam Vahed در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشگاه تبریز

سمتهای علمی و اجرایی Mohammad Moghadam Vahed در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Mohammad Moghadam Vahed Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر موننسین در جیره حاوی کنسانتره بالا بر عملکرد، متابولیتهای خون و پارامترهای تخمیری شکمبه بره های قزلدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور1384
2دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده از تفاله سیب برای تولید ورمی کمپوست توأم با بازگردانی جزئی چای کمپوست و ورمی کمپوستهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
3دریافت فایل PDF مقالهتعیین خصوصیات (کمیت و کیفیت) مواد زائد جامد و پتانسیل بازیافت آن؛ اولیه گام در جهت مدیریت مواد زائد در دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه تبریز)سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پارامترهای کاری بر بازده کوبنده کمباین سهند46s با استفاده از مدل ریاضی به منظور کنترل افت کوبندهششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1389
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین تراکم مطلوب یونجه و اسپرس برای تولید علوفه در کشت مخلوطهمایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
6دریافت فایل PDF مقالهتنوع در ویژگی های مورفولوژیک ذرت و سویا در کشت مخلوطهمایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح آموزش استفاده ازتراکتور دردفترچه راهنمای تولیدات شرکت ITM ازنظر کاربراناولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی1389
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لاین های جو ازنظر مقاومت به سرما براساس برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو با استفاده از نشانگرهای SSRیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع و روابط صفات درجمعیت های گندم اینکورن Triticum boeoticumدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های بادرنجبویه Melissa officinalis L ازنظر صفات زراعی و مورفولوژیکدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای بومی و اصلاح شده یونجه با استفاده از ایزوزیمهای استراز و پراکسیدازدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام بومی یونجه از طریق برخی نشانگرهای پروتئینیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تلفات برداشت بادام زمینی در دو روش ماشینی و دستیهشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1392
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد برداشت کننده بادام زمینی نوع حفرکننده/لرزاننده/برعکس کنندههشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1392
16دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های اینبرد نو ترکیب گندمسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
17دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی QTLهای کنترل کننده عملکرد دانه در لاین های اینبرد نوترکیب گندمسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
18دریافت فایل PDF مقالهفعالیت آنزیم آنتی اکسیدان پراکسیداز ارقام جو در مرحله گیاهچه ای تحت تنش شوری و تیمار با پرولینسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تلاقی ارقام زاگرس و نورستارسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش ارقام گندم نان ایرانی به تنش شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
21دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی ارقام گندم از نظر محتوای آلفاتوکوفرول تحت شرایط تنش شوری در مرحله گیاهچه ایسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهگروهبندی لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان در شرایط آبیاری مختلف بر اساس صفات مورفولوژیکی و زراعیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهصفات تاثیرگذار بر عملکرد دانه لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان در شرایط مختلف آبیاریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نواحی کروموزومی دخیل در اجزای عملکرد در لاینهای اینبرد نوترکیب گندمسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی الکتروفورگرام گلیادینی گندم های بومی بهره شمال غرب کشور و ارتباط آن با صفات کمی و زراعیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
26دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری و تیمار با پرولین بر فعالیت آنزیم آنتیاکسیدان کاتالاز ارقام جو در مرحله گیاهچهایاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر افزودن صمغ دانه قدومه شیرازی و کتیرا روی سینرسیس سس کچاپ با رویکرد بهبود کیفیتسومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر افزودن صمغ دانه قدومه شیرازی و کتیرا بعنوان جایگزین طبیعی روی قوام سس کچاپسومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1393
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر افزودن صمغ های گوار و کتیرا روی سینرسیس ماست هم زده با رویکرد بهبود کیفیتسومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر افزودن صمغ های گوار و کتیرا روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی ماست هم زدهسومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن های Hv TIP2;3 و 1;4 Hv TIP در شنوتیپهای حساس و متحمل جو تحت تنش شوریهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
32دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی جمعیتهای urartu Triticum از نظرخصوصیات مورفولوژیکیاولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی1395
33دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ارقام گندم بهاره ایران از لحاظ جذب موثر رویپنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1396
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری بر جوانه زنی بذر چغندرقند ( Beta vulgaris L )دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های چغندرقند برای تحمل به تنش شوریدومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اکوتیپ ها و ارقام سنتتیک یونجه از نظر تحمل به شوری با استفاده از ویژگی های رشدی و میزان کلروفیلششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارتباط ویژگیهای دانه با برخی صفات زراعی در لوبیای چیتی (Phaseolus vulgaris L)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی در برخی از جمعیتهای گندم اینکورن (Triticum boeoticum) ایراندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391

Mohammad Moghadam Vahed Journal Papers

create: 2June2019 - view 1449

Mohammad Moghadam Vahed annual papers published chart

Contact informations


Share

Support