آقای Abdolreza Barzegar

Abdolreza Barzegar

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181040)

203
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers