محمد پورمحمد شاهوار | سیویلیکا

محمد پورمحمد شاهوار

شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمد پورمحمد شاهوار در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • نشست آخرین یافته های شبکه شتابنگاری ایران و دستاوردهای جدید ، تحلیل زمین لرزه (ارائه کننده)
  • سلسله نشست های علمی زلزله فریمان 96/1/16 و سیل آذر شهر 96/1/25 ارزیابی تاب آوری در برابر سوانح طبیعی (ارائه کننده)
  • مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (عضو هیات علمی)

مقالات محمد پورمحمد شاهوار در کنفرانس های داخلی

تعیین پارامتر های زمینلرزه حاکم بر شهر کرمانشاه
سال 1386
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
جدایش احتمالاتی خطر لرز های برای ساختگاه شهر بم
سال 1386
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تحلیل خطر زمین لرزه در میادین گازی جنوب ایران با تاکیدی بر گسل نظام آباد
سال 1397
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
بررسی اثر پارامتر سازوکار گسل در طیف پاسخ رکوردهای ایران
سال 1398
ارائه شده در ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری

طرح های پژوهشی محمد پورمحمد شاهوار

کنترل و نگهداری شبکه و مدیریت داده های شتابنگاری کشور (سال ۱۳۹۵)
سال 1399
ارائه شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محاسبه بزرگا و فاصله رومرکزی زلزله با استفاده از روش delta-B برای زلزله در ایران
سال 1398
ارائه شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
زمین لرزه۱۷ آبان ۱۳۹۸ ترکمانچای آذربایجان شرقی
سال 1399
ارائه شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محاسبه بزرگای گشتاوری زلزله بر اساس دو روش وارون سازی طیف جابجایی و روش اندروز (۱۹۸۶) در حوزه فرکانس
سال 1399
ارائه شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دستورالعمل انتخاب، مکانیابی و نصب دستگاه های شتابنگار(شبکه و انواع آرایه های شتابنگاری)
سال 1398
ارائه شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
IRAN STRONG MOTION NETWORK ۱۹۷۳‐۲۰۱۵
سال 1397
ارائه شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
Road, Housing and Urban Development Research Center Iran Strong Motion Network (ISMN) Catalogue of Earthquake Strong Ground Motion Records (۲۰۱۵)
سال 1397
ارائه شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی