آقای پروفسور Nezamedin Mahdavi-Amiri

Prof. Nezamedin Mahdavi-Amiri

استاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181129)

8
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers