ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Abdol Hossein Amini

Abdol Hossein Amini

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181199)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Abdol Hossein Amini در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Abdol Hossein Amini Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمنشا کانیهای رسی و روند تکاملی آنها با تغییرات عمق، سازند قرمز فوقانی، ایران مرکزیدومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1377
2دریافت فایل PDF مقالهبافت و ترکیب شیمیایی به عنوان دو فاکتور قابل اطمینان در منشاء یابی اکسیدهای آهن و تیتانیوم تخریبیسومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1378
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت منابع آب دشت زنجان و ارائه راهکارهایی برای مقابله با خشکسالی منطقهاولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی1379
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پتروفاسیس در ماسه سنگها به منظور تعیین منشا و موقعیت تکتونیکی آنها با مثالی از ایران مرکزیپنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
5دریافت فایل PDF مقالهچینه شناسی سکانسی دلتای قدیمی سفیدرودپنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رسوبات آبرفتی دشت زنجان با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و GISپنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
7دریافت فایل PDF مقالهمعرفی یک برنامه جدید آنالیز لاگ (Log-Analyst)پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان گسترش و منشاء رنگدانه های رنگی در سازند قرمز بالایی، ایران مرکزیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
9دریافت فایل PDF مقالهرسوب شناسی کویر میقان با نگرشی ویژه بر منشأ و نحوهٔ گسترش نهشته های تبخیریچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
10دریافت فایل PDF مقالهمشخصات رسوب شناسی توالیهای بوما در سازند زیوه ، دشت مغانهفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1382
11دریافت فایل PDF مقالهعوامل اصلی کنترل کننده تخلخل و تراوایی در ماسه سنگهای سازند زیور، در چاه های اورتاداغ و قیر درههفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1382
12دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان گسترش زونهای مخزنی سازند آسماری با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی در میدان شادگانهفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1382
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رسوب شناسی و محیط تشکیل نهشته های کربناته بیوژنیک جوان در اطراف دریاچه ارومیه و بررسی ارتباط آنها با دریاچههفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1382
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشخصات سنگ شناسی و محیط رسوبگذاری سازند زیوه، دشت مغانهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
15دریافت فایل PDF مقالهکاربرد آنالیز خوشه ای چند متغیره داده های لاگ در تعیین رخساره های الکتریکی و زون بندی مخازن نفتی، با مثالی از میدان مارونهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
16دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل پتروفاسیس های سازند زیوه(دشت مغان) و کاربرد آنها در مطالعات سکانس استراتیگرافیهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سکانس استراتیگرافی و ارزیابی کیفیت مخزنی، سازند آسماری میدان شادگانهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی کوپالهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
19دریافت فایل PDF مقالهمعرفی سکانس های سازند آسماری در میدان نفتی کوپالدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
20دریافت فایل PDF مقالهمشخصات رسوب شناسی و منشاء نهشته های حاشیه بزرگراه شهید کلانتری در محل میانگدر دریاچه ارومیهدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
21دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستاندهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانیسم گسترش ساختهای مخروط در مخروط در سازند شمشک، برش خوش ییلاق، به منظور استفاده از آنها در مطالعات چینه نگاری سکانسیدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
23دریافت فایل PDF مقالهکاربرد خصوصیات رخسار های در مطالعات زیرسطحی جهت شناخت سطوح اصلی سکانسی، مثالی از سازند قم، مقطع یورت هشاهدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
24دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستاندهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخصهای پتروفیزیکی در سازندهای نفتی با استفاده از مفاهیم چینه شناسی سکانسی، مثالی از سازند آسماری در میدان ماروننهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1384
26دریافت فایل PDF مقالهنقش ضمایم فسیلی در بازسازی شرایط محیطی نهشته های پرمین منطقه گدوک (البرز مرکزی)بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
27دریافت فایل PDF مقالهچینه نگاری سکانسی نهشته های پرمین در ناحیه لب نسار (البرز شرقی)بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبگذاری سازند نیریز در برش منگشت و چاه بنگستان -1بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
29دریافت فایل PDF مقالهتلفیق شواهد رسوب شناسی و پالینولوژیکی در تعیین واحدهای سکانسی سازند گورپی در برش دره شهر، شرق ایلامبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
30دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از عناصر فرعی منگنز و آهن در مطالعات سکانس استراتیگرافی با مثالی از سازند آسماری در میدان نفتی کرنجبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی کانی شناسی اولیه و نقش آن در بازسازی محیط رسوبی سازند آسماری، میادین نفتی هفتکل و کرنجبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
32دریافت فایل PDF مقالهچینه نگاری سکانسی سازند آسماری درچاههای شماره 10 ، 18 ، 19 و 33 میدان نفتی پارسی در فروافتادگی دزفولبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
33دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در میدان نفتی کوپالبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
34دریافت فایل PDF مقالهتوالی رسوبی پرمین درمنطقه گدوک (البرز مرکزی): نهشته های رمپ حاشیه شمالی گندوانابیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
35دریافت فایل PDF مقالهبازسازی شرایط محیطی عضو تبخیری کلهر و کربناتهای آسماری در شمال غرب لرستان در چارچوب چینهنگاری سکانسیپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
36دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از رخساره های لاگ در مدل سازی مخزنی و مطالعات چینه نگاری سکانسی، با مثالی از میدان پارس جنوبیشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی هوازدگی نهشته های لسی فلات لسی ایران مطالعه موردی حوضه قرناوهسی امین گردهمایی علوم زمین1390
38دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از عوارض دیاژنتیک در بازسازی تاریخچه تدفین سازنده‌های زاکین و فراقون در کوه گهگمبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین1384
39دریافت فایل PDF مقالهضرورت‌های تفکیک FRST از LST در مطالعات چینه شناسی سکانسی با مثال‌هایی از سازنده‌های آسماری و قمبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین1384
40دریافت فایل PDF مقالهچینه شناسی سکانسی سازند قم در مقطع شوراب با نگرشی بر پارامترهای مؤثر در تشخیص سطوح اصلی سکانسی و سیستم تراکت ها در بررسی‌های سطح الارضیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین1384
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش محیط رسوبی و دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند ایلام در شرق میدان اهوازدومین همایش ملی نفت و گاز ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی و دیاژنز سازند ایلام و نقش آنها در کیفیت مخزنی در غرب میدان اهوازدومین همایش ملی نفت و گاز ایران1393
43دریافت فایل PDF مقالهتخمین حجم شیل با استفاده از ترکیب لاگهای نوترون،چگالی و صوتی در یک توالی کربناتههشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت مخزنی افق c بنگستان سازند ایلام براساس رخساره های الکتریکی درمیدان نفتی اهوازهجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
45دریافت فایل PDF مقالهضرورتهای بنیادی در مطالعه محیط های رسوبی دیرینههجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
46دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی سنگ های مختلط آذرآواری-کربناته ی منطقه ی علی آباد به منظور تعیین شرایط محیطی و ارتباط آن ها با سازند قمنوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1394
47دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی سه بعدی رخساره های الکتریکی یکی از میادین هیدروکربوری خزر جنوبیدومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1394
48دریافت فایل PDF مقالهPassive immunization of juvenile rainbow trout, Onchorhynchus mykiss, against vibriosis using feed or by injectionچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384

Abdol Hossein Amini Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه تشکیل کنکرسیون در افقهای شیلی سازند کشف رود و کاربرد آن در بررسی های چینه نگاری سکانسی، برش قره قیطان ، کپه داغدوفصلنامه رخساره های رسوبی1387
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رخساره ای، ویژگیهای دیاژنتیکی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش مرکزی خلیج فارسدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1398
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ریخت شناسی سطح بالایی پی سنگ در گسترش فضای رسوب گذاری (مطالعه موردی از سازند آسماری در فروبار دزفول و دشت آبادان)فصلنامه پژوهش های دانش زمین1398
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین رخساره های لاگ سازند ایلام در میدان منصوری با استفاده از روش های مختلف خوشه-بندی و ارزیابی روش های مورد استفادهفصلنامه پژوهش های دانش زمین1393
5دریافت فایل PDF مقالهرخساره ها و فرایند های رسوبگذاری نهشته های مخروط افکنه ای بخش پایینی حوضه رودخانه زاینده رود، جنوب شرق اصفهانفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1388
6دریافت فایل PDF مقالهفاکتورهای کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین فروافتادگی دزفولفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1394
create: 2 June 2019 - view 408
Support