آقای دکتر Seyed Mohamad Ghari Seyed Fatemi

Dr. Seyed Mohamad Ghari Seyed Fatemi

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181242)

1
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers