آقای Ali Farzadi

Ali Farzadi

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181265)

25
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers