عباس اویسی | سیویلیکا

عباس اویسی

رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی عباس اویسی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه پیام نور (همه مراکز) (عضو هیات علمی)
  • همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور (رئیس کنفرانس)

مقالات عباس اویسی در کنفرانس های داخلی

شیراز: نگین گردشگری ادبی ایران
سال 1393
ارائه شده در همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
روند پیدایش شهرهای اسلامی و تأثیر تاریخی حکومتگران بر آنها
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
بررسی تاریخی علل حاشیه نشینی در چابهار
سال 1396
ارائه شده در کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
بررسی بیماریها و بهداشت و درمان مردم سیستان در دوره قاجار
سال 1397
ارائه شده در همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »
سیاست سرزمین سوخته انگلستان در سیستان دوره قاجار
سال 1397
ارائه شده در همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »