آقای Hamed Agahi

Hamed Agahi

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181461)

32
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers