آقای Javid Bahrami

Javid Bahrami

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181491)

44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers