آقای Mahmoud Motevaseli

Mahmoud Motevaseli

استاد، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181497)

2
82
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers