حسین نمازی | سیویلیکا

حسین نمازی

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی حسین نمازی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید بهشتی (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (هیات تحریریه)

مقالات حسین نمازی در کنفرانس های داخلی

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم در شرایط آبی دشت مغان
سال 1395
ارائه شده در سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان
سال 1396
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
ارزیابی تعهد سازمانی کارکنان صنعتی رشت (مطالعه موردی: اصناف تولیدی مواد شیمیایی)
سال 1396
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی

مقالات حسین نمازی در ژورنال های داخلی

رابطه توازن اقتصادی، قشربندی و همبستگی در جامعه اسلامی
سال 1391
ارائه شده در دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی