آقای دکتر Faramarz Afshar Taremi

Dr. Faramarz Afshar Taremi

استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181515)

48
22
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers