فرامرز افشار طارمی | سیویلیکا

دکتر فرامرز افشار طارمی

استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی فرامرز افشار طارمی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی فرامرز افشار طارمی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر (عضو هیات علمی)

مقالات فرامرز افشار طارمی در کنفرانس های داخلی

تأثیر عوامل پفزای شیمیایی بر میزان شبکه‌ای شدن فوم پلی اتیلن
سال 1385
ارائه شده در یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
سنتز و شناسایی کوپلیمر پلی اتیلن ترفتالات - کو - ایزوفتالات
سال 1387
ارائه شده در اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
بررسی عملکرد کاتالیست های پایه آنتیموانی و پایه تیتانیومی در سنتز پلی اتیلن ترفتالات با استفاده از روش استریفیکاسیون مستقیم
سال 1387
ارائه شده در اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
بررسی کوپلمریزاسیون امولسیونی بوتیل اکریلات - میتل متاکریلات در راکتور نیمه پیوسته
سال 1382
ارائه شده در هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
مطالعه تاثیر کاتالیست های مختلف در سنتز پلی اتیلن ترفتالات با استفاده از روش استریفیکاسیون مستقیم
سال 1387
ارائه شده در دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پلی (اتیلن ترفتالات - کو - ایزوفتالات) . سنتز ، شناسایی ، ریز ساختار و خواص حرارتی
سال 1387
ارائه شده در دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تولید فوم های پلییورتان با استفاده ازمحصول بدست آمده از بازیافت ضایعات پلی (اتیلن ترفتالات)
سال 1387
ارائه شده در دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تاثیر غلظت شروع کننده پتاسیم پرسولفات روی اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون مینی امولسیونی وینیل استات
سال 1389
ارائه شده در دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
تاثیر دمای واکنش روی اندازه ذره و توزیع اندازه ذره در پلیمریزاسیون مینی امولسیونی وینیل استات
سال 1389
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
تاثیر پلیمر وینیل استات به عنوان کمک پایدارکننده برای تولید نانوذرات پلیمری وینیل استات به روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی
سال 1389
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
تاثیر غلظت کمک پایدار کننده هگزادکان روی اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون مینیامولسیونی وینیل استات
سال 1389
ارائه شده در دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی
اندازه گیری مقاومت کششی نهایی دسته نانوالیاف پلی اکریلونیتریل ترتیب یافته و بررسی اثر متغیرهای فرایند بر ان
سال 1389
ارائه شده در دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی
بررسی تاثیرات نمک های مختلف لیتیم بر رفتار الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت های پلیمر یونی – فلزیIPMNCs بر پایه ء نفیون
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
مطالعه‌ای در کاربرد غشاهای نانو کامپوزیت با پر کننده‌های معدنی در جداسازی گازی
سال 1392
ارائه شده در سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
شبیه‌سازی راکتور صنعتی پلیمریزاسیون دوغابی پلی اتیلن سنگین با کاتالیست های غیر همگن در حالت پایداری
سال 1392
ارائه شده در سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
بررسی رفتار الکتروشیمیایی و ضد خوردگی نانوپلیت های عامل دار گرافیت در پوشش های اپوکسی فولاد کربنی
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
سنتز کاتالیزورهای زیگلر- ناتای فرافعال جهت تولید پلی( 1 -اکتن) و پلی( 1- دکن) آمورف با وزن مولکولی بسیار بالا به عنوان عامل کاهنده دراگ در خط لوله انتقال نفت
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
بهینه نمودن شرایط تولید پلی( 1- اکتن) با وزن مولکولی بسیار بالا با استفاده از کاتالیزور زیگلرناتای فرافعال سنتزی
سال 1393
ارائه شده در اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
بررسی عملکرد فیلم های گرافنی تهیه شده از طریق روش رسوب دهی بخار شیمیایی و روش کاهش شیمیایی به منظور استفاده در سامانه های اپتوالکترونیکی
سال 1392
ارائه شده در دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
بررسی غشاءهای نانوکامپوزیتی بر پایه ی نانولوله های کربنی جهت جداسازی گازی
سال 1392
ارائه شده در دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
بررسی اثرکوپلیمرنمودن پلی بوتیلن سوکسینات واتیلن ترفتالات برخواص حرارتی ومکانیکی
سال 1393
ارائه شده در پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
محاسبات شیمی کوانتومی روی تشکیل پیوند هیدروژنی بین نانوذرات داروی ضدفشارخون و اتیلن گلیکول به عنوان سیستم دارورسان
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
آنالیز نظریه کوانتومی اتم درملکول روی نانوساختارهای تشکیل شده دراثرپیوند هیدروژنی بین داروی ضدفشارخون هیدروکلروتیازید واتیلن گلیکول
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
بهبود خواص فیلم انتقال دهنده حفره PEDOT:PSS و بررسی مورفولوژی سطحی آن به منظور کاربرد در سلول های خورشیدی پلیمری
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
سنتز الکتروندهندهی داخلی جدید و استفاده از آن در تهیه کاتالیستهای زیگلر-ناتا بر پایه کلریدمنیزیم برای پلیمریزاسیون پروپیلن
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
نقش اترهای جدید و آلکوکسیسیلانها به عنوان الکتروندهندههای خارجی در پلیمریزاسیون پروپیلن با کاتالیست صنعتی زیگلر-ناتا
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تأثیر الکتروندهندههای خارجی اتری جدید و سیلانی رایج بر کاتالیستهای نسل چهارم زیگلر-ناتا برای پلیمریزاسیون پروپیلن
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
سنتز و شناسایی پلیپروپیلن حاصل از کاتالیستهای زیگلر-ناتا بر پایه کلریدمنیزیم با الکتروندهندهی داخلی جدید
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
سنتز و شناسایی پلیپروپیلن تولید شده با کاتالیستهای زیگلر-ناتا دارای الکتروندهندهی داخلی تترا-اتری جدید
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
پلیمریزاسیون پروپیلن با کاتالیستهای زیگلر-ناتا دارای الکتروندهندهی داخلی جدید -1 متوکسی- 2و 2-بیس(متوکسیمتیل)بوتان
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
نقش الکتروندهندهی داخلی هگزا-اتری جدید در کاتالیستهای زیگلر-ناتا و کاربرد آنها در پلیمریزاسیون پروپیلن بدون الکتروندهندهی خارجی
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
سنتز و شناسایی الکتروندهندهی داخلی تترا-اتری جدید و استفاده از آن در ساخت کاتالیستهای زیگلر-ناتا برای پلیمریزاسیون پروپیلن
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
مقایسه تأثیر ترکیبات تری- اتری و تترا- اتری به عنوان الکترون دهنده های داخلی جدید بر کاتالیست های زیگلر- ناتا برای پلیمریزاسیون پروپیلن بدون الکترون دهنده ی خارجی
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
مقایسه نقش الکتروندهندههای داخلی هپتا – اتری و پنتا – اتری در کاتالیستهای زیگلر – ناتا برای پلیمریزاسیون پروپیلن
سال 1394
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
بررسی اثر کرونا بر خودتمیزشوندگی پارچه پنبه/پلی استر پوشش داده شده با نانو ذرات TiO2/Ag
سال 1394
ارائه شده در دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
اثر توأم نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و نقره بر بهینه سازی رنگ بری فتوکاتالیستی پارچه پنبه/پلی استر
سال 1395
ارائه شده در سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
بررسی اثر پلاسما بر بهبود چسبندگی و تکمیل پارچه پنبه/پلی استر بارگذاری شده با نانوذرات TiO2/Ag
سال 1395
ارائه شده در همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
Molecular Weight Optimization of Solid-State Polymerized Poly (ethylene terephthalate) Using Box-Behnken Statistical Design
سال 1391
ارائه شده در دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
ساخت الکترود با استفاده از کامپوزیت اکسیدگرافن کاهش یافته/نانو لوله های کربنی بر روی زیرآیند منعطف پلی اتیلن ترفتالات برای کاربرد در سلول خورشیدی پلیمری
سال 1396
ارائه شده در هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
بهبود کارایی سلول های خورشیدی آلی با استفاده از جزء سوم
سال 1397
ارائه شده در دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
بررسی عوامل موثر بر رسانایی و مورفولوژی پلی پیرول سنتز شده به روش پلیمریزاسیون اکسایش شیمیایی
سال 1398
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین/نانوذره نقره جهت استفاده در حسگرهای گازی و مقایسه حساسیت آن با پلی آنیلین خالص
سال 1398
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
سنتز کوپلیاستر پلی اتیلن ترفتالات با کومونومر حاوی فسفر :DDP تعیین ساختار کوپلیاستر
سال 1400
ارائه شده در ششمین همایش ملی پلیمر ایران
مدل سینتیکی بلورینگی غیرایزوترمال کوپلیاستر پلی اتیلن ترفتالات با کومونومر حاوی فسفر DDP
سال 1400
ارائه شده در ششمین همایش ملی پلیمر ایران
تاثیر افزودن نانو لوله های کربنی بر ماتریس پلیمری PEDOT:PSS جهت استفاده در فیلمهای شفاف حرارتی
سال 1400
ارائه شده در ششمین همایش ملی پلیمر ایران
Improving the thermal stability of silver nanowires for use in transparent film heaters
سال 1400
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

مقالات فرامرز افشار طارمی در ژورنال های داخلی

مروری بر انواع مختلف سلول های خورشیدی و مکانیزم عملکرد آنها
سال 1394
ارائه شده در دوفصلنامه انرژی های تجدید پذیر و نو
مروری بر سلول های خورشیدی پلیمری، سازوکار عملکرد و مشخصه یابی آن ها
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه بسپارش
بررسی رسانندگی الکتریکی لاستیک کلروپرن تقویت شده با دوده و الیاف کوتاه کربن
سال 1381
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتربیس فنول(DGEBA)A
سال 1382
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما
سال 1383
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
تولید اسفنج پلی اتیلن شبکه ای نشده با استفاده ازعوامل پف زای شیمیایی
سال 1386
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
جداسازی کربن دی اکسید- نیتروژن با استفاده ازغشاهای نانوکامپوزیتی اتیلن-پروپیلن دی ان مونومر-نانولوله های کربن چنددیواره
سال 1394
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
تکنولوژی لاتکس
سال 1368
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
پلیمرهای هادی جریان برق
سال 1368
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
مهندسی ماکرومولکولها به روشهای پلیمر شدن آنیونی
سال 1369
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
پلیمرهای بلور مایع
سال 1369
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
رزینهای فنولی تهیه شده از کوپلیمرشدن مخلوط نووالاک/ رزول: سنتز و کارآوری فرادما
سال 1371
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن
سال 1372
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
نقش مقاومتهای پلیمری در میکرو لیوگرافی
سال 1372
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
اثر حجم آزاد سیستم و طول زنجیر بر ثابت سرعت واکنش پایانی در پلیمر شدن رادیکالی
سال 1372
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
مقدمه ای بر پلیمر شدن میکروامولسیونی
سال 1372
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
بررسی سینتیک پلیمر شدن جرمی متیل متاکریلات
سال 1372
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
تهیه رزینهای اپوکسی-نووالاک و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها
سال 1373
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
مروری بر نقش منابع انرژی تجدیدپذیر در توسعه پایدار
سال 1396
ارائه شده در دوفصلنامه انرژی های تجدید پذیر و نو
مروری بر مواد رنگزا: انواع، پیشرفت و سازوکار عملکرد آن ها به منظور کاربرد در سلول های خورشیدی آلی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ
تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیراشباع با بوتیل اکریلات برچقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه
سال 1399
ارائه شده در مجله صنایع چوب و کاغذ ایران

طرح های پژوهشی فرامرز افشار طارمی

طرح تحقیقات انتقال تکنولوژی پلیمر به بخش کشاورزی: گزارش شش ماهه اول
سال 1375
ارائه شده در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی