آقای Esmaeil Ghasemi

Esmaeil Ghasemi

استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181538)

36
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers