کاوه تبریزیان | سیویلیکا

کاوه تبریزیان

استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی کاوه تبریزیان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه پرستاری دیابت زابل (هیات تحریریه)

مقالات کاوه تبریزیان در کنفرانس های داخلی

بررسی اثرعصاره الکلی گیاه Cardaria draba L. برحافظه اجتنابی retentional موش سوری درمدل Step-through
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدروالکلی گیاه زمین گستر شور روی (Spergularia marina ( L.) Griseb )
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره گیاه شبدر شیرین (.Melilotus indicus L )
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
بررسی اثرات تراتوژن عصاره هیدروالکلی گیاه ازمک (. Cardaria Draba L ) بر روی جنین موش سوری
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی