مژگان رهنما | سیویلیکا

مژگان رهنما

استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مژگان رهنما در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه پرستاری دیابت زابل (هیات تحریریه)

مقالات مژگان رهنما در کنفرانس های داخلی

بررسی گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان شهرستان زابل
سال 1394
ارائه شده در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی

مقالات مژگان رهنما در ژورنال های داخلی

بررسیBMI و متغییرهای جمعیت شناختی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه پرستاری دیابت زابل
بررسی شیوع دیابت حاملگی در زنان باردار شهر زابل در سال 1394
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه پرستاری دیابت زابل