آقای Alireza Nemati

Alireza Nemati

استادیار ریه، دانشگاه علوم پزشکی زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181562)

26
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers