آقای دکتر Mohammadhasan Panjehshahi

Dr. Mohammadhasan Panjehshahi

استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181571)

37
13
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers