آقای Abdolhoseein Taleei

Abdolhoseein Taleei

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181574)

34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers