آقای دکتر Mohamad Soltani Far

Dr. Mohamad Soltani Far

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181586)

14
91
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers