آقای دکتر Mohammadjavad Khanjani

Dr. Mohammadjavad Khanjani

عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181623)

265
33
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers