آقای دکتر Mohsen Baniasadi

Dr. Mohsen Baniasadi

دانشگاه باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181624)

51
4
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Researchs