Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Omid Pourheydari

Dr. Omid Pourheydari

استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181635)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر Omid Pourheydari

سمتهای علمی و اجرایی Omid Pourheydari در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سمتهای علمی و اجرایی Omid Pourheydari در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Omid Pourheydari Conference Papers

Omid Pourheydari Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهارتباط ارزشی استهلاک سرقفلی و تاثیر اهرم مالی بر این رابطه با در نظر گرفتن استاندارهای ملی و بین المللیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1398
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداریفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1398
3دریافت فایل PDF مقالهتدوین مدل عوامل موثر بر پایداری شرکتی در ایرانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1398
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه رقابت در بازار محصول با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1397
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار مدیران در بکارگیری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1397
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از شاخص های تکنیکالمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوع و محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1394
8دریافت فایل PDF مقالهسنجش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از طریق بررسیچسبندگی حقالزحمه حسابرسیفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1394
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه افشا و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه دانش حسابداری1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنوع فعالیت گروه های تجاری و نوع صنعت بر بدهی های درون گروهیفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1393
11دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و هزینه سرمایه سهام عادیراهبرد مدیریت مالی1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1392
13دریافت فایل PDF مقالهاثر محافظهکاری مشروط و غیر مشروط حسابداری بر هزینهحقوق مالکانهفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1391
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه نظریه های نوین حسابداری1391
15دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تحقیقات تجربی پیرامون تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت هافصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی1391
16دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین اطلاعات مالی و غیرمالی با بازده سهام شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1390
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1387
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نرخ موثر مالیاتی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر فرار مالیاتی و فساد مالیاتیفصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی1400
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عوامل رفتاری مبتنی بر نظریه چشم انداز بر قدرت توضیح دهندگی مدل پنج عاملی فاما و فرنچمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1400
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری1400
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه ای حسابرس: رویکرد معادلات ساختاریفصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی1400
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ساختار سوالات پرس و جو و رابطه بین حسابرس و صاحبکار بر گزارشگری تقلبفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1400
23دریافت فایل PDF مقالهاثرات ناخواسته تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری ایران (در راستای اهداف استانداردها)فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی1400
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع آوری مالیاتفصلنامه دانش حسابداری1399
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه میان هزینه تحقیق و توسعه (R&D) و رشد شرکتفصلنامه پژوهش های حسابداری مالی1399
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ویژگی‌های شخصیتی(وجدان و توافق‌پذیری)، احساسات-تفکر و ریسک‌پذیری بر قضاوت حسابرس با توجه به نقش میانجی خودکارآمدیفصلنامه دانش حسابداری مالی1399
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تمرکز مشتری براجتناب مالیاتی با درنظر گرفتن سهم بازار شرکتفصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی1397
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت ذی‎نفعان بر سود تقسیمی و ارزش شرکتفصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی1396
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاریفصلنامه دانش حسابداری مالی1396
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر حسابداری ذهنی بر رفتار سرمایه گذاران از دیدگاه گزارشگری مالیفصلنامه پژوهش های حسابداری مالی1396
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه واحدهای تجاریراهبرد مدیریت مالی1395
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ریسک وضعیت مالیاتی شرکت بر حق الزحمه حسابرسیفصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشابهت ها، میان چارچوب قابل ارائه برای گزارشگری غیرمالی شرکتها و چارچوب مفهومی حسابداری .فصلنامه دانش حسابداری مالی1394
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی1393
35دریافت فایل PDF مقالهرابطه تغییرات قیمت سهام و افشای اختیاری در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی1393
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه سهام عادی، با لحاظ فرصت های رشد و مالکیت نهادیفصلنامه برنامه ریزی و بودجه1393
37دریافت فایل PDF مقالهاختیارات سرمایه گذاری و افزایش تعهدات در تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای فصلنامه حسابداری مالی1392
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تعدیلات سنواتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام عادی (نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران)فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی1392
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاریفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی1391
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهامشرکتهامجله چشم انداز مدیریت مالی1391
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداریفصلنامه پژوهش های حسابداری مالی1391
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی سودمندی استفاده از چک لیست راهنمای کشف تقلب در ارزیابی خطر تقلب مدیریتفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1391
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی دانش ها و مهارت های مورد نیاز حرفه حسابداری و فاصله آن با آموزش های حسابداری فعلی در ایرانفصلنامه حسابداری مالی1390
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین داده های حسابداری با چرخه های تجاری در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه پژوهش های حسابداری مالی1390
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه‌ای توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورتفصلنامه دانش حسابداری1390
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت خدمات شرکت مخابرات استان کرمان از ابعاد مختلف در راستای حفظ و جذب مشتریانفصلنامه مدیریت بازرگانی1389
47دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی بحران مالی شرکت ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطیفصلنامه پژوهش های حسابداری مالی1389
48دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نوع اظهارنظر حسابرسان با استفاده از شبکه‌های عصبیفصلنامه دانش حسابداری1389
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای پیشرفته ارزیابی، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در پروژه هایفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی1388
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی1385
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی1384
52دریافت فایل PDF مقالهزیانهای حسابداری و انتظارات رشد سرمایه گذارانفصلنامه تحقیقات مالی1383
53دریافت فایل PDF مقالهالگوی قیمت گذاری برگ های اختیار معامله اوراق بهادارفصلنامه تحقیقات مالی1378
54دریافت فایل PDF مقالهالگوی قیمت گذاری برگ های اختیار معاملهفصلنامه تحقیقات مالی1378
create: 2 June 2019 - view 1485
Support