آقای دکتر Ali Mazroei

Dr. Ali Mazroei

رییس هیات مدیره انجمن سازه های فولادی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181672)

38
1
16
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Researchs