آقای Amir Khanlari

Amir Khanlari

گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181682)

61
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers